Меѓународен ден на спортот за развој и мир

Поради големиот опфат, популарност и основа на позитивни вредности, спортот е идеално позициониран да придонесе за целите на Обединетите нации за развој и мир. За да се ​​подигне свеста за овој потенцијал, Генералното собрание на ОН го прогласи 6 април за Меѓународен ден на спортот за развој и мир. Донесувањето на овој ден го означува зголемувањето на признавањето од страна на Обединетите нации на позитивното влијание што спортот може да го има врз унапредувањето на човековите права, како и социјалниот и економскиот развој.

Во својата Резолуција (A/RES/67/296), Генералното собрание на ОН ги повикува сите земји-членки, системот на Обединетите нации, а особено Канцеларијата на Обединетите нации за спорт за развој и мир, релевантните меѓународни, регионални и национални спортски организации, граѓанското општество, вклучувајќи ги невладините организации и приватниот сектор, како и сите други релевантни засегнати страни, да соработуваат, да се почитува и да се подигне свеста на Меѓународниот ден на спортот за развој и мир.

WebOhrid