Претставници на ВМРО-ДПМНЕ на средби со жители од Трпејца и Елшани

Во рамки на партиската агенда на ВМРО ДПМНЕ за градот Охрид, за време на викендот 15 и 16.07.2017 година во Охрид престојуваа партиски преставници на ВМРО ДПМНЕ предводени од Сашо Стефаноски.

Притоа, согласно агендата беа посетени месното население и заедници од Трпејца и Елшани.

Ваквата пракса за поблизок контакт и средби со граѓаните ќе продолжи и понатаму на различни населени места во градот Охрид.