Донесена одлука за распишување на референдум на локално ниво

Советот на Општина Охрид на денешна седница по сопствена иницијатива донесе одлука за распишување на референдум на локално ниво заради изјаснување на граѓаните околу овозможување услови за населување и интеграција на мигранти на територијата на Општина Охрид.

ОДЛУКАТА преземете ја тука