Резултати од конкурсот за прием на студенти во државните студентски домови во РМ за 2017/2018 година за студентите од I година

Резултати од конкурсот за прием на студенти во државните студентски домови и други објекти за сместување во РМ за студиската 2017/2018 година за студентите од I година.

Студентски домови во Скопје:

 Примени во ДСД „Скопје”

Примени во СД Пелагонија

Примени во СД Сениќ

Студентски домови на:

 СД Никола Карев – Охрид

СД Орде Чопела – Прилеп

СД Кочо Рацин – Битола

Студенски домови во Штип:

 

СД Браќа Миладиновци – Штип

СД Хиљадников – Штип

СД Оаза – Штип

СД Логос – Штип

ПРАВНА ПОУКА: Приговор по резултатите се доставува до архивата на Министерството за образование и наука, ул.Св.Кирил и Методиј бр.54, Скопје во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.