Конкурс за доделување стипендии за додипломски, магистерски и докторски студии и специјализации во НР Кина

Конкурс за доделување на 19 стипендии за додипломски (редовни), магистерски и докторски студии и специјализации (1 стипендија доделена од Владата

повеќе...