Auto & cleaning cosmetic service – Кико и Марија ДООЕЛ

Auto & cleaning cosmetic service –  Кико и Марија ДООЕЛ Охрид врши:

  • полирање на возила и фарови;
  • длабочинско (хемиско) чистење на возила, домови и апартмани.

Најново:

  • чистење на плочки, мермер, гранит;
  • наскоро ќе врши услуги за озонско чистење на хотели, апартмани, возила.

Нашиот тим не ве изневерува!

тел.контакт 076 776 900

This slideshow requires JavaScript.