ЛП КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Охрид, Друштво за сметководствени работи и даночно советување

Навремено и квалитетно извршување на сметководствените работи за Вашата фирма, Годишни сметки, финансиски извештаи, калкулации, пресметки на плати и слично.

повеќе...