Честитка од градоначалникот Ногачески по повод почетокот на учебната година

Денес во Основното училиште „Дебрца” (централното училиште, подрачните училишта и подрачните паралелки) за 212 ученици, од кои 22 првачиња, започна новата учебна година.

„На учениците и наставниците им посакувам успешна учебна година.

Во оваа пригода сакам да потенцирам неколку мерки и активности кои како локална самоуправа планираме да ги имплементираме во текот на учебната година, а со цел унапредување на образовната инфраструктура, подобрување на квалитетот на образованието и мотивирање на учениците да постигнуваат високи резултати во образованието и тоа:

-инсталирање на централно греење во подрачните училишта во село Требеништа и село Мешеишта;

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ПРВАЧИЊА

На првиот училиштен ден секое прваче ќе добие училишен прибор.

БЕСПЛАТНА УЖИНКА ЗА СИТЕ УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Сите ученици од I до IX одделение ќе добиваат бесплатна ужинка. Средствата за ужинката ќе ги обезбедува општината во годишниот буџет, а очекуваме да започне од средината на септември, по завршувањето на тендерската постапка која е во тек.

ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА И УЧЕНИЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈА

Општината ќе обезбеди парична награда за најдобрите ученици од четирите подрачни основни училишта во општината, од кои ќе се избира еден првенец на генерација и тројца ученици на генерацијата.

ПОДДРШКА ЗА ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

Општината ќе ги покрива сите трошоци за учество на талентираните ученици на меѓуопштински, државни и натпревари во странство.

БЕСПЛАТНА УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА

За учениците од I до IX одделение општината ќе ги покрие трошоците за еднодневен излет , еднаш во текот на учебната година.

СУБВЕНЦИОНИРАН ОПШТИНСКИ ПРЕВОЗ

Општината ќе им ги субвенционира трошоците за користење на општинскиот линиски превоз на сите ученици кои посетуваат дополнителна настава во приватните образовни центри.

ПАРТИЦИПАЦИЈА НА РОДИТЕЛИТЕ ВО РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО

Општината ќе соработува со советот на родители и училишниот одбор преку непосредни средби со претставниците на тие органи, најмалку два пати во текот на учебната година.

НАГРАДИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ

Годишна Награда за најдобар одделенски наставник во општина Дебрца;

Годишна Награда за најдобар предметен наставник во општина Дебрца.“- вели градоначалникот на Општина Дебца, Зоран Ногачески.