Девизниот прилив од туризмот со пораст во првата половина од 2018 година

Девизниот прилив во првата половина на 2018та година, по основ на туризам, бележи пораст од 26,6% за разлика од истиот период минатата година. Вториот квартал од 2018та година изненади со раст од неверојатни 87,1 милиони американски долари по основ патувања во Македонија, што е за 27,5% повеќе од минатата година.

Вкупниот девизен прилив во првите шест месеци од 2018та година од ставката туризам изнесува 151,3 милиони американски долари.

Континуитетот во зголемувањето на девизниот прилив од посети на странски туристи се должи на мерките и активностите кои се преземаат од страна на целиот турстички сектор во земјава.

Покрај медиумската кампања во странски земји која беше спроведена од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија и која обезбеди интензивна промоција на Македонија на различни странски пазари, бројни активности беа преземени и во поглед на промоција на земјата преку организирани посети на тур-оператори, туристички агенции и странски новинари.

Овој тип на промотивни активности ја интензивира промоцијата на земјата на ефикасен, а истовремено, достапен начин. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот го рекламира туристичкиот потенцијал на земјава преку организирање на неколкудневни посети на влијателни новинари, или пак туристички агенции и тур-оператори кои се потенцијални партнери на македонскиот приватен сектор. На овој начин се обезбедува промоција на Македонија во странски медиуми и директна помош на домашните тур-оператори и туристички агенции. Дополнителна промоција на земјава се остварува и преку пласман на различни видови на поддршка на приватниот сектор во поглед на проекти преку кои ќе се засили и збогати туристичката понуда.

Земајќи го предвид досегашниот тренд на пораст, очекувањата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2018та година се дека оваа година ќе биде регистриран најголем пораст досега во поглед на бројот на туристи и ноќевања.