ЈП „Градски Пазар“ објави оглас за издавање под закуп на тезги на нови локации во Зелениот Пазар

Денеска ЈП „Градски пазар“ објави оглас за закуп на тезги на нови локации во Зелен Пазар на Булевар „Туристичка“, за продажба на земјоделски производи и бижутерија.

Заинтересираните правни и физички лица за закуп на тезгите кои ги исполнуваат условите за закуп во пазарот, да се јават најдоцна до 01.07.2013 година (понеделник) во административните простории на ЈП „Градски Пазар“ Охрид.

Дополнителни информации може да се добијат во просториите на ЈП „ГРАДСКИ ПАЗАР“ на Булевар „Туристичка“ 79 или на телефонот 046 266 600.