Меѓународен ден на толеранцијата

Обединетите нации се залагаат за зајакнување на толеранцијата преку негување на меѓусебното разбирање меѓу културите и народите. Овој императив се наоѓа во срцето на Повелбата на Обединетите нации, како и на Универзалната декларација за човекови права, и е поважна од било кога во оваа ера на зголемување и насилниот екстремизам и проширување на конфликтите кои се карактеризираат со непочитување на човечкиот живот.

Во 1996 година, Генералното собрание на ОН (со резолуцијата 51/95) ги покани земјите-членки на ОН да го одбележат Меѓународниот ден за толеранција на 16 ноември. Оваа акција се надоврза на годината на Обединетите нации за толеранција, 1995 година, прогласена од страна на Генералното собрание на ОН во 1993 година на иницијатива на УНЕСКО, наведено во Декларацијата за принципите на толеранција и план за следење на акција за годината.

Обединетите нации започнаа нова кампања за унапредување на толеранцијата, почитта и достоинството низ светот. ЗАЕДНО е глобална кампања која има за цел да ги намали негативните перцепции и ставови кон бегалците и мигрантите и да го зајакне социјалниот договор помеѓу земјите-домаќини и заедници и бегалците и мигрантите.

WebOhrid