Неформална средба на Постојниот совет на OSCE во Виена

Државната секретарка на Министерството за внатрешни работи на РСМ М-р Магдалена Несторовска, на покана на шефот на Мисијата на OSCE во Скопје, амбасадорот Клеменс Која, на 10.07.2019 присуствуваше на неформалната средба на Постојниот совет на OSCE во Виена, на редовната конференција посветена на годишниот извештај.На средбата, државната секретарка ги презентираше резултатите од досегашната соработка на МВР на РСМ и OSCE, и одговараше на прашања во врска со активностите што се преземаат во правец на реформирање на безбедносниот сектор и особено на полицијата, со цел достигнување на европските стандарди за професионална и стручна служба во корист на граѓаните.