Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за проектот CONSE-PP

 

 MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за  проектот CONSE-PP

 EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation for Tender for Reproduction of Communication, Information and Educational Material within the CONSE-PP project.