Светски ден на крводарителството

Секоја година на 14 јуни земјите од целиот свет го одбележуваат Светскиот ден на крводарителството. Настанот служи за да им се заблагодари на волонтерите, неплатените крводарители за своите подароци за спас на живот и да ја подигнат свеста за потребата од редовни крводарители за да се обезбеди квалитетот, безбедноста и достапноста на крвта и крвните продукти за пациентите на кои им е потребна.

Трансфузијата на крв и крвни продукти помага да се спасат милиони животи секоја година. Тоа може да им помогне на пациентите кои страдаат од опасни по живот услови, да живеат подолго и со повисок квалитет на живот, и поддржува комплексни медицински и хируршки процедури. Таа, исто така, има суштинска, животоспасувачка улога во грижата за мајките и децата и за време на итен случај при несреќи и природни катастрофи.

Крвниот сервис кој им дава на пациентите пристап до безбедна крв и крвни продукти во доволна количина е клучна компонента на секој ефективен здравствен систем. Адекватно снабдување може да се обезбеди само преку редовни донации од доброволни, неплатени крводарители. Меѓутоа, во многу земји, службите за крв се соочуваат со предизвикот да обезбедат доволно крв, а истовремено да го обезбедат квалитетот и безбедноста.

Земјата домаќин за настаните од Светскиот ден на крводарителите за 2019 е Руанда.