Светски ден за борба против хепатитис

Светскиот ден за борба против хепатитис, 28 јули, претставува можност за засилување на националните и меѓународните напори за борба против хепатитис, поттикнување на активности и ангажирање на поединци, партнери и јавноста и ја истакнуваат потребата за поголем глобален одговор како што е наведено во извештајот на СЗО од 2017 година.

Датумот 28 јули беше избран затоа што тоа е роденденот на научникот добитник на Нобеловата награда, д-р Барух Блумберг, кој го откри вирусот на хепатит Б (HBV) и разви дијагностички тест и вакцина за вирусот.

Ниското покривање на тестирање и третман е најважниот јаз што треба да се реши со цел да се постигнат глобалните цели за елиминација до 2030 година.

За време на кампањата за Светскиот ден за борба против хепатитис 2019, СЗО ги повикува сите земји и партнери да ја промовираат темата „Инвестирајте во елиминирањето на хепатитот“. СЗО ќе објави нови проценки за дополнителни инвестиции потребни за постигнување на глобално договорените цели за елиминација на хепатитис до 2030 година, во контекст на универзалното здравство. Земјата домаќин за Светскиот ден на хепатитис 2019 е Пакистан. Глобалните настани се одржуваат во Исламабад, Пакистан, на 27-28 јули 2019 година.

WebOhrid