AХВ ја контролира безбедноста на храната и проверува дали таа содржи и тешки метали

Агенцијата за храна и ветeринарство врши редовни инспекциски контроли на домашниот пазар, во сите фази на производството, преработката, дистрибуцијата и

повеќе...

Од почетокот на идната година АХВ почнува со одобрување на превозниците на живи животни

Агенцијата за храна и ветеринарство од почетокот на идната година почнува со спроведување на активности за одобрување на комерцијалните превозници

повеќе...

АХВ домаќин на седмиот состанок на постојана експертска група на ЈИЕ за болеста чвореста кожа

Под покровителство на Глобалната рамка за прогресивна контрола на прекугранични болести кај животните (GF-TADs), вчера и денес во Охрид, Агенцијата

повеќе...

Европските основи за надзор на употребата на ветеринарно медицинските препарати дел од националното законодавство

Начини на следливост, надзор и контрола на употребата на ветеринарно медицинските препарати и дефинирање на чекорите на постапката за пријавување

повеќе...