Општина Дебрца доби универзален ровокопач опремен со хидрауличен чекан и нож за чистење на снег

Општина Дебрца заедно со партнер општините Вевчани и Струга доби уште еден грант – универзален ровокопач опремен со хидрауличен чекан

повеќе...

Студија за оценка на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти од реконструкцијата на Кеј Македонија

СТУДИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ОД РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КЕЈ – МАКЕДОНИЈА Во склоп на

повеќе...