Телефони за психосоцијална помош и поддршка од вашиот дом

Во ова тешко време, кога се соочуваме со несреќа од глобални размери предизвикана со ширењето на коронавирусот, тимот за психосоцијална

повеќе...

Обезбедена е психолошка и психотерапевтска поддршка за семејствата со ретки болести

Во текот на 2019 година преку Линијата за помош за семејства со ретки болести обезбедена е психолошка и психотерапевтска поддршка

повеќе...