Повлечени од дневен ред сите точки кои се поврзани со легализирање на бесправно изградени објекти

Точките кои се поврзани со легализирање на бесправно изградени објекти се повлечени од Дневниот ред на утрешната 26-та седница на

повеќе...