Традиционална изложба на фото-клубот „Охрид“

Во рамки на програмата за одбележување на Денот на Св.Климент Охридски, членовите на фотоклубот „Охрид“ се претставија со фотографии на тема „Флора и фауна“.

This slideshow requires JavaScript.