Во живо: Две години Влада – Одговорно пред граѓаните

Пренос во живо од конференцијата по повод 2 години Влада.

Сесија 1: Промени 2017 – 2019

Oд поделено и изолирано општество пред колапс, до стабилно, солидарно и почитувано општество

Сесија 2: Агенда 2019 – 2020

Фокусот на Владата до крајот на мандатот


vlada.mk/2GodiniOdgovorno