АХВ подготви нацрт правилник за условите кои треба да ги исполнат референтните лаборатории

Агенцијата за храна и ветеринарство подготви НАЦРТ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ РЕФЕРЕНТНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ.

Замолуваме Вашите коментари, предлози и сугестии да ги пратите на bjanevski@fva.gov.mk заклучно со 22.12.2017 година (петок).  

Нацрт правилникот можете да го разгледате ОВДЕ