Активности на ЈП Охридски Комуналец

Екипите на ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид денес извршија активности за расчистување на езерското крајбрежје од расфрлан отпад, поткастрување на дрворедите во градското подрачје, а се помагаше и со носење земја на улицата „Македонски Просветители”.


WebOhrid / 25.03.2022 / Општина Охрид