24/04/2024
Охрид

Ангажман на невработени лица за вклучување во Програмата општинско-корисна работа

И оваа година Општина Охрид според договорот за соработка помеѓу агенцијата за вработување на РМ (АВРМ), Програмата за развој на Обединнетите нации (УНДП) и општина Охрид, според Оперативниот план за активни мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на РМ и Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот Агенција за вработување на РМ на ден 01.08.2018 објавува оглас за евидентирани невработени лица за вклучување во програмата Општинско – корисна работа.

→ Огласот може да се погледне тука ←