23/07/2024

Вести

Македонија

МОН и БРО потсетуваат дека во тек е јавна консултација за одложените наставни програми за седмо, осмо и деветто одделение

Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието потсетуваат дека во тек е јавна консултација за одложените

Read More