Ден на планетата Земја

Мајката Земја е чест израз за планетата Земја во голем број земји и региони, што ја одразува меѓузависноста што постои помеѓу човечките суштества, другите живи видови и планетата што сите ја населуваме.

Земјата и нејзините екосистеми се наш дом. Со цел да се постигне праведна рамнотежа меѓу економските, социјалните и еколошките потреби на сегашните и идните генерации, неопходно е да се промовира хармонијата со природата и Земјата.

Меѓународниот ден на мајката Земја се одбележува за да се потсетиме сите, дека Земјата и нејзините екосистеми ни даваат живот и одржлив развој.

Овој ден, исто така ја признава колективната одговорност, како што е наведено во Декларацијата од Рио од 1992 година, за промовирање на хармонија со природата и Земјата за да се постигне праведна рамнотежа меѓу економските, социјалните и еколошките потреби на сегашните и идните генерации на човештвото.

Меѓународниот ден на мајката Земја има можност да ја подигне јавната свест низ светот кон предизвиците во однос на благосостојбата на планетата и целиот живот што го поддржува.

За време на комеморацијата на Меѓународниот ден на мајката Земја, осмиот интерактивен дијалог на Генералното собрание за хармонија со природата ќе се одржи на 23 април 2018 година во Комората на ECOSOC. Интерактивниот дијалог ќе обезбеди платформа за дискусија за одржливи модели на производство и потрошувачка во Хармонија со природата, со цел да се осигура дека луѓето насекаде имаат релевантни информации и свест за одржливиот развој и животниот стил во хармонијата со природата. Дијалогот, исто така, има за цел да ги инспирира граѓаните и општествата да преиспитаат како да комуницираат со природниот свет и да ја подобрат етичката основа на односот меѓу човештвото и Земјата во контекст на одржливиот развој.

WebOhrid