Дезинфекција на манастирот Св.Еразмо

Во пресрет на православниот празник Св. Еразмо Охридски екипите на ЈП „Охридски Комуналец“ извршија дезинфекција на манастирот Св.Еразмо.

Со цел заштита и превенција од Корона вирусот „Ковид 19“ третирани се пристапниот пат, дворното место и внатрешните простории на црквата.