Донев: Инфраструктурна стагнација и масовно појавување на дивоградби е лошата слика за Охрид

Денес во просториите на ВМРО-ДПМНЕ ОК Охрид се одржа прес-конференција на која говореше претседателот на Општинскиот комитет, Сашо Донев.

„Инфраструктурна стагнација и масовно појавување на дивоградби е лошата слика за Охрид со СДСМ и в.д. градоначалникот Константин Георгиески.

Објектот кружна раскрсница пред медицински центар Охрид кој е веќе постоечки 12 години не е нова градба, па дали градежните активности се извршуваат согласно одобрение за реконструкција?

Дали постои одобрение за реконструкција потпишано од Општината со претходно прибавени согласности од МВР?

Дали новата автобуска постојка кај пекара „Мартина“ има одобрение, односно тоа место е предвидено во годишната програма за урбана опрема?

Со која техничка документација е извршена реконструкција на кружната раскрсница на улица „Бистрица“?

Постои ли заверен и одобрен проект со согласност од МВР изготвен од проектант согласно аналитика на МВР?

Дали претставува кружна раскрсница од ризичен тип односно со незгоди од повисоко ниво, па е потребна нејзина реконструкција или желба на поединци?

Изведбата на лице место дали е согласно одобрениот проект за реконструкција или ако не е, тогаш зошто е тоа така?

Во иднина ако се случат сообраќајни незгоди со одредени штети на оваа кружна раскрсница, а вие како изведувач на градба и реконструкција немате соодветна документација кој ќе ја сноси одговорноста во однос на штетата на поединци?

Дали реконструираните сообраќајни острови се согласно проектот и дали островото пред Маркет „Випс“ нема да е црна точка на тој дел?

На крај, дали имате ревизија на проект и кој е тој, и дали имате надзор на изведба и која фирма и овластен надзор е тоа?

Оваа власт на СДСМ мора да си замине, за Охрид и охриѓани да продолжат со светла иднина.“ – истакна Донев.