Е-анкета за адаптирање на улицата ,,Македонија“ во пешачка зона

Општина Охрид, преку свои претставници, е учесник на тренинг програмата „Овозможување локална демократија и холистички урбан развој преку SymbioCity пристап“, заедно со претставници од други седум градови од Србија, Украина и Турција.

Програмата е во организација на ICLD и SKL International од Шведска. Охридскиот тим, како урбанистички предизвик во рамки на програмата, ќе го работи проектот ,,Нови хоризонти преку унапредена пешачка зона“, кој всушност се однесува на адаптирање на улица ,,Македонија“ во пешачка зона.

Со цел успешно извршување на постапките и чекорите при изработка на проектот, согласно планираната методологија, се организира Е-АНКЕТА.

Пристап до Е-АНКЕТАТА кликнете тука…