Еднаков третман – Унапредување на заштитата на правата на немнозинските заедници

Министерката за правда, Рената Дескоска се сретна со директорот на Агенцијата за унапредување на правата на заедниците, г. Илхан Рахман, и заменки-директорот на АОПЗ г. Џелал Хоџиќ, кои до Министерството за правда го доставија Предлог-законот за унапредување и заштита на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од вкупното население во Република Македонија.

Измените и дополнувањат на овој закон се во насока на поголемо афирмирање на концпетот „Едно општество за сите“. Секој граѓанин е важен, па во таа насока е и унапредувањето и заштитата на правата на сите немнозински заедници во Република Македонија.

Овој Предлог-закон кој беше подготвен од страна на Агенцијата за унапредување на правата на заедниците наскоро ќе биде објавен на Единствениот национален рагистар на прописи (ЕНЕР).

Како што информираа од АОПЗ, главна цел на овие измени и дополнувања на законот е да се подобри состојбата со имплементација на правата на заедниците, да се олесни следењето на степенот на нивното остварување и да се обезбеди надзор над реализација на овие права од страна на институциите на централно и локално ниво.

Директорот на АОПЗ, г. Илхан Рахман истакна дека Предлог-законот е подготвен од страна на инклузивна работна група формирана од страна на Агенцијата за унапредување на правата и дека наскоро и јавноста ќе може да ги достави своите коментари и предлози за подобрување, откако текстот ќе биде објавен на ЕНЕР.

При изготвување на предлог измени и дополнувања на Агенцијата за остварување на правата на заедниците (АОПЗ) доби поддршка од страна на Европската Комисија преку инструментот ТАИЕКС, како и од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.