Фестивал на новиот Германски филм во Охрид

Во Охрид ќе се одржи фестивал на новиот Германски филм.

Редослед на кино проекции:

18.05.2019 во 20.00 часот свечено отворање со филмот -100 нешта (100 Dinge), комедија, 100 минути

19.05.2019 во 18.00 часот детски филм – Тоби и тајната на нашата планета (Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten), 86 минути

19.05.2019 во 20.00 часот фимот – Патување во Ерусалим (Reise nach Jerusalem), драма, 118 минути

20.05.2019 во 18.00 часот детски филм – Тим Талер или Продадената смеа (Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen), семеен/драма/авантура, 102 минути

20.05.2019 во 20.00 часот филмот – Во време на намалена светлина (In Zeiten des abnehmenden Lichts) драма/комедија, 101 минути

21.05.2019 во 18.00 часот детски филм – Помош, ги смалив моите родители (Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft), семеен/комедија/авантура, 99 минути

21.05.2019 во 20.00 часот филмот Крајот на вистината (Das Ende der Wahrheit) трилер/драма, 105 минути.

Влезот е слободен.