Формирање на Заеднички интердисциплинарен комитет на експерти (ЗИКЕ) меѓу Република Македонија и Грција

Во согласност со  Член 8 став 5 од Конечната спогодба меѓу Република Македонија и Грција, потпишана на 17 јуни 2018 г. (Спогодбата од Преспа), формиран е Заеднички интердисциплинарен комитет на експерти (ЗИКЕ) за историски, археолошки и образовни прашања.

Во составот на ЗИКЕ од наша страна има седум члена, на чело со амбасадорот Виктор Габер.