Галеб улови крап

Повреден крап доплива кај старото пристаниште. Но, со оглед на тоа што нивото на вода на овој дел од Охридското Езеро е намалено, тој заврши како плен за галебите.

И покрај тоа што крапот е релативно поголем, галебот храбро го колваше.

WebOhrid