Георгиески: Со дополнителни 3 милиони денари ќе ги чистиме и уредиме плажите од шутот и од отстранетите бесправно изградени објекти

Со дополнителни 3 милиони денари ќе ги чистиме и уредиме плажите од шутот од отстранетитебесправно изградени објекти.
Во следниот период продолжуваме со отстранување на останатите објекти кои бесправно делуваат на плажите. Сепак за континуиран процес на отстранување на бесправните објекти потребна е соработка и финансиска помош од Централната власт.