17/07/2024
Македонија

Иванов на средба со Сојузот на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија – „Македон“

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов дприми делегација на Сојузот на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија – „Македон” и секретаријатот на Петтата светска средба на децата бегалци. На средбата, тие го запознаа претседателот Иванов со подготовките за Петтата светска средба на децата бегалци што ќе се одржи од 30 јуни до 2 јули годинава.