Избран новиот состав на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Охрид

И.К на ВМРО-ДПМНЕ, на седница одржана на ден 14.05.2018 година, донесе одлука со која изврши избор на новиот состав на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Охрид.

„Овој тим во идниот период ќе биде меѓу народот, ќе разговара и ќе ги слушне мислењата, потребите и проблемите на граѓаните на општина Охрид. Се разбира добредојдени ќе бидат и критиките за евентуални пропусти од минатото и ќе се извлече поука истите во идните да не се повторуваат.

Во новиот тим има математичари, правници, доктори, економисти, професори, луѓе од различни фели, кои се компетентни во овој момент енергично и беспоштедно да се спротивстават на погрешните политики на актуелната власт како на локално така и на централно ниво.“ – велат од ВМРО-ДПМНЕ ОК Охрид.

Овој тим го сочинуваат лица кои претставуваат склоп на млади и искусни личности:

 • Сашо Донев – Претседател, Дипломиран Политиколог;
 • Лидија Тилева – Потпретседател, Доктор-Стоматолог Специјалист Ортодонт;
 • Јордан Пуроски – Потпретседател, Професор по информатички технологии;
 • Александар Китески – Секретар, Дипломиран правник;
 • Коста Трифуноски – Технички секретар, Дипломиран филолог;
 • Сашо Василески – Член, Пратеник, Доктор Специјалист Интернист;
 • Љубен Арнаудов – Член, Пратеник, Доктор Специјалист Гинеколог;
 • Љубинка Корабоска – Член, Дипломиран менаџер – Магистер по туризам;
 • Цветко Андреески – Член, Универзитетски професор;
 • Хари Шокароски – Член, Доктор Специјалист Анестезиолог-реаниматор;
 • Томислав Петровски – Член, Доктор Специјалист по ортопедска хирургија и трауматологија;
 • Славица Ќосеска – Член, Болничар;
 • Колчо Грозданов – Член, Доктор Специјалист Уролог;
 • Ангел Јанев – Член, Магистер за компјутерски науки и информатика;
 • Мишел Наумоски – Член, Адвокат;
 • Лидија Петкоска – Член, Дипломиран менаџер по туризам и угостителство;
 • Илија Арнаудоски – Член, Дипломиран по безбедност и финансиска контрола;
 • Ана Крстеска – Член, Магистер по дефектолошки науки;
 • Ѓоко Трпоски – Член, Дипломиран менаџер по царина и шпедиција;
 • Енес Рифат – Член, Електротехничар;
 • Маја Гугоска – Член, Дипломиран Професор по македонски јазик и литература;
 • Љубен Маркоски – Член, Машински техничар;
 • Александра Настоска-Николоска – Член, Дипломиран универзитетски инжинер по информатички науки и технологии;
 • Ристе Мишев – Член, Дипломиран менаџер по туризам;
 • Билјана Толевска-Стевоска – Член, Дипломиран инжинер по хемија;
 • Марија Јоноска – Член, Економски техничар;
 • Гоце Буџакоски – Член, Дипломиран менаџер по царина и шпедиција;
 • Билјана Коталески – Член, Дипломиран менаџер по осигурување;
 • Миле Шибакоски – Член, Дипломиран менаџер по царина и шпедиција;

Исто така дел од новиот Општински комитет ќе бидат и претставници на месните комитети и тоа:

 • Зоран Пазаркоски – МК Рача – Член, Дипломиран Правник;
 • Саше Здравески – МК Стар Град – Член; Дипломиран градежен инжинер;
 • Ѓорѓи Бошалески – МК Горна Влашка Мала – Член, Дипломиран менаџер по туризам;
 • Роберт Билбилоски – МК Велгошти – Член, Дипломиран менаџер по царина и шпедиција;
 • Борче Петкоски – МК Куратица – Член, Машински инжинер;
 • Игор Јовески – МК Железничка – Член, Дипломиран менаџер по туризам.