Известување за продолжување на 8-та седница на Советот на општина Охрид

Прекинатата 8-ма седница на Советот на општина Охрид, која беше одржана на ден 10.02.2022 година, ќе продолжи на ден 18.04.2022 година (понеделник), веднаш по завршувањето на закажаната 10-та седница.


WebOhrid / 12.04.2022 / Општина Охрид