Јавен повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2023

Согласно Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид и Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година, Општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ОДРЖЛИВИОТ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗМОТ ЗА 2023 година

УПАТСТВО ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР


WebOhrid / 10.03.2023 / Општина Охрид