Јавна презентација и јавна анкета по предлог – Урбанистички план за село Волино

Се известуваат жителите на село Волино дека на ден 04.04.2018 година (среда), со почеток во 19:30 часот, во просториите на Основното училиште ќе се одржи јавна презентација и јавна анкета по предлог – Урбанистички план за село Волино.

Се молат жителите на село Волино за присуство.