Кико и Марија ДООЕЛ Охрид го презентираше озонерот за чистење на простории

Кико и Марија ДООЕЛ Охрид денес изврши презентација на озонерот за чистење на простории.

Презентацијата беше извршена во хотелот Тино каде тимот од Кико и Марија ДООЕЛ Охрид практично го презентираше озонерот, начинот на неговата употреба и неговите предности.

„Упатуваме голема благодарност до сопствениците на хотелот Тино. Сите оние кои се заинтересирани за ваков вид чистење, можат веднаш да закажат на телефонот 076 776 900“ – велат од Кико и Марија ДООЕЛ Охрид.

Покрај озонско чистење на хотели, апартмани, соби, возила, Кико и Марија ДООЕЛ – Охрид врши длабочинско (хемиско) чистење на возила, домови и апартмани, чистење на плочки, мермер, гранит.