18/07/2024
Охрид

Конкурс за најдобар расказ „Живко Чинго“ 2024

По повод традиционалната културна манифестација „Вечер на Живко Чинго“, Општина Охрид го распишува годинешниот:

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР РАСКАЗ

Услови за учество на Конкурсот:

    1. Право на учество на Конкурсот со свој расказ има секој полнолетен граѓанин на Република Maкeдонија;
    2. Трудовите треба да се достават во печатена форма во три примероци, под шифра, без лични податоци за авторот, на адреса:  ОПШТИНА ОХРИД, ул. „Димитар Влахов“ бр.57, со назнакаЗА КОНКУРСОТ ЗА РАСКАЗ;
    3. Авторското право се докажува со четвртиот примерок;
    4. Краен рок за доставување на трудовите е 31.07.2024 г.;
    5. Жири – комисијата ќе ги објави резултатите од Конкурсот во дневниот печат најдоцна до 08.08.2024 г.

Наградата за најдобар расказ е една и изнесува 30.000 денари, а истата ќе биде врачена на културната манифестација „Вечер на Живко Чинго“, која во негова чест традиционално, секоја година се одржува во неговото родно село Велгошти.

Доставените трудови не се враќаат.


WebOhrid / 08.07.2024 / Општина Охрид