Конкурси за доделување стипендии за ученици и студенти

Општина Охрид  и оваа година објавува Конкурси  за доделување стипендии на ученици од основните  и средни училишта  на подрачјето на општина Охрид за учебната 2018/19 година  и за редовни  студенти  од општина Охрид запишани на додипломски студии на државните универзитети во Р. Македонија  и на државни универзитети во странство за академската 2018/19 година.

Конкурсите во целост се објавени тука: