ЛП КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Охрид, Друштво за сметководствени работи и даночно советување

  • Навремено и квалитетно извршување на сметководствените работи за Вашата фирма, Годишни сметки, финансиски извештаи, калкулации, пресметки на плати и слично.
  • Даночно советување, ДДВ обврзници физички и правни лица и др.
  • Регистрација на фирми.
  • Преводи од чешки на македонски јазик и обратно.

⇒ Канцеларијата се наоѓа на улица „Питу Гули“ бр. 63 во Охрид, во близина на ОУ „Христо Узунов“.

Телефон: 071 665-906

е-пошта: lpkonsalt@t.mk

www.matra.mk