25/07/2024
Македонија

Македонија за првпат земја-партнер на саем за туризам во Измир, Турција

Во организација на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот оваа година Македонија ќе биде земја-партнер на претстојниот саем за туризам во Измир, Турција “TRAVEL TURKEY İzmir”. Истиот ќе се одржи од 6-ти до 8-ми декември 2018г. Агенцијата за туризам заедно со претставници од приватниот туристички сектор на Македонија ќе ги промовираат туристичките содржини и можности за зголемување на туристичкиот промет во државава.

Саемот за туризам во Измир, Турција “TRAVEL TURKEY İzmir” е еден од водечките туристички настани во Турција, кој го соединува туристичкиот сектор на национално и меѓународно ниво секоја година. На последното издание на “TRAVEL TURKEY İzmir” со свој простор беа присутни 1.284 изложувачи од 36 земји, 54 градови и беше посетено од 44.589 туристички професионалци. Саемската манифестација секоја година има одлична медиумска покриеност со што на изложувачите им се овозможува зајакнување на  врските со странските пазари,  во насока на постигнување на бизнис целите.

За поголема промоција на македонските турстички дестинаци на турскиот туристички пазар, оваа година Агенцијата за туризам за прв пат спроведе маркетинг/медиумска кампања во Туриција. Промоцијата на македонскиот туристички потенцијал и туристичките содржини беа промовирани на онлајн порталот www.gezimanya.com.

Во иста насока за поголема промоција, претставници на ТУРСАБ- Асоцијација на туристички агенции од Турција беа на информативнo  патување кое беше во организација и соработка на Агенцијата за туризам и МНР. Истите имаа можност да го разгледаат градот и да ги искусат туристичките содржини на Скопје. Директорот на Агенцијата за туризам, г-дин Љупчо Јаневски и г-дин Игор Попов од Министерство за надворешни работи на средбите со претставници на ТУРСАБ- Асоцијација на туристички агенции од Турција и претседателот на асоцијацијата, г-дин Фируз Б. Багликаја ги разгледаа можностите за продлабочување и зголемување на туристичката размена меѓу двете земји.  Се разговараше и за официјализирање на заедничката дејност со потпишување на Меморандум за соработка со точно утврдени чекори за дејстување. Истите би биле насочени кон поголема промоција на Македонија како туристичка дестинација, отварање на чартер линии со цел зголемување на пакет аранжманите, а со тоа и раст на просечниот престој на турски туристи во земјава.

Турскиот туристички пазар е еден од најзначајните за нашата земја и според статистичките податоци најбројни се турските туристи во Македонија. Патуваат организирано, како и фамилијарни и роднински посети, а го посетуваат Охрид, Скопје, Битола, Дебар, Тетово, Гостивар. Најчесто патуваат за посета на роднини, одмор и екскурзии. Дирекните авионски линии, блискоста со македонскиот народ го зголемува интересот на турските туристи за посета на Република Македонија.

Важноста од присуство на Македонија и приватното стопанство на “TRAVEL TURKEY İzmir”  се гледа од неколку аспекти, и тоа: развој на веќе постоечки деловни односи, воспоставување нови врски и партнерства, како и нови договори за соработка, создавање на свеста за исклучителен бренд и негово зајакнување, стартување и промоција на нови производи и услуги, размена на информации со домашни и меѓународни туристички експерти, можност за закажување на B2B состаноци со купувачи од странство, развој на задоволството на клиентите, како и воведување нови туристички трендови и дестинации за одмор.