Меѓународен ден за целосно елиминирање на нуклеарното оружје

Постигнување на глобално нуклеарно разоружување е една од најстарите цели на Обединетите нации. Тоа беше предмет на првата резолуција на Генералното собрание во 1946 година. Тоа е на агендата на Генералното собрание, заедно со општото и целосното разоружување уште од 1959 година. Тоа е истакната тема на разгледувањето на конференциите одржани во ОН од 1975 година на државите членки. Тоа беше идентификувана приоритетна цел на првата специјална сесија на Генералното собрание на разоружување во 1978 година, што поттикна посебен приоритет на нуклеарното разоружување.

Сепак, денес, остануваат уште 17.000 видови нуклеарно оружје. Земјите кои поседуваат такво оружје имаат добро финансирани, идни планови за модернизирање на нивните нуклеарни арсенали. Повеќе од половина од светската популација се уште живее во држави кои или имаат такво оружје или се членови на нуклеарна сојузи. Од 2014 година, ниту едно нуклеарно оружје не е физички уништено во согласност со договорот. Во меѓувреме, доктрината на нуклеарното одвраќање опстојува како елемент во безбедносните политики на сите држави и нивните нуклеарни сојузници.

Овие факти обезбедуваат основа на Генералното собрание за определување на 26 септември како меѓународен ден за целосно елиминирање на нуклеарно оружје. Овој ден дава повод на светската заедница да ја потврдат својата посветеност за глобалното нуклеарно разоружување како висок приоритет. Тоа дава можност да се едуцира јавноста, нивните лидери, за вистинската корист од елиминирањето на таквото оружје, и социјалните и економските трошоци за нивно поддржување. Овој ден е особено значаен за Обединетите нации, со оглед на универзалното членство и долгогодишното искуство со прашања за борба со нуклеарното разоружување. Тоа е вистинското место за решавање на еден од најголемите предизвици на човештвото, постигнување на мир и безбедноста на светот без нуклеарно оружје.

WebOhrid