Михаил Трендафилов-Нанче: Кој ја крие вистината за Охридско-дебарското востание?

„Кој ја крие вистината за Охридско-дебарското востание? Ако до 1991 година тоа беше Белград, зошто во 28 години независна Македонија продолжува молк? Зошто СДСМ и ДПМНЕ се сѐ уште продолжена рака на Белград? Без вистината за минатото немаме иднина!“ – вели Михаил Трендафилов-Нанче, потпретседател на ГДУ – Охрид.

https://www.facebook.com/GragjanskoDemokratskaUnijaGDU.O.K.Ohrid/videos/3163581220335204/