17/07/2024
Македонија

Министрите Ахмедовски и Филипче со конкретни чекори и решенија за ромските здравствени медијатори

Денес (7.02.2018) во рамките на своите надлежности Министерот без ресор за координација и имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020 одржа работна средба со Министерот за здравство Венко Филипче. На средбата беа дискутирани тековни и планирани активности во насока на Имплементација на националниот акциски план за здравство.

На средбата беше дискутирана реализација на националниот акциски план за здравство, која е недоволно искористена и во оваа насока се разгледаа можностите за зголемување на финансиските средства во буџетот на Министерството за здравство за имплентација на овој план како и определување на лица во чии работни цели и задачи би биле активности од локалниот акциски план за здравство, кои лица се дел од групата ромски здравтвени медијатори.

Понатаму беше дискутирано за изнаогање на решение за трансформација во редовен работен однос на ромските здравствени медијатори. Исто така се укажа на потребата од опремување на просторот за вршење гиноколошки услуги во Општината Шуто Оризари.

На крајот на средбата и двајцата министри потенцираа дека само со заедничка соработка и подршка ке се остварат комлетни резултати за подобрување на состојбата на Ромите во земјата.