МВР домаќин на третиот состанок на Управниот одбор на иницијативата за интегрирано управување со внатрешната безбедност

„Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија имаше чест да биде домаќин на третиот состанок на Управниот одбор на иницијативата за интегрирано управување со внатрешната безбедност. Денеска ми беше задоволство да бидам домаќин на своите колеги, министри за внатрешни работи на Босна и Херцеговина, Косово, Хрватска и Словенија, мои почитувани пријатели и партнери на патот кон европската интеграција на нашата земја“.

Ова денес, меѓу другото, го истакна министерот за внатрешни Оливер Спасовски во својата изјава за јавноста, а по повод одржувањето на состанокот на Управниот одбор на ИИСГ во рамки на Брдо Процесот, чии што домаќин беше нашето министерство во коорганизација со словенечкото претседателство со Брдо Процесот.

Притоа министерот Спасовски заблагодарувајќи им се за учеството на сите колеги и шефови на делегации, особена благодарност упати до министерот за внатрешни работи на Република Словенија, Боштјан Поклукар за укажаната доверба оваа средба да се организира во Република Северна Македонија.

Министерот Спасовски во поглед на самиот состанок нагласи дека следствено заклучоците на Советот на ЕУ за зајакнување на надворешната димензија на внатрешата безбедност од декември 2016 година, даден е приоритет на активности за развивање на посеопфатен механизам за справување со безбедносните прашања во регионот на Западен Балкан на начин кој ќе биде компатибилен со пристапот реализиран во рамки на Европскиот циклус на политики.

„Развојот на интегративниот и комплементарниот пристап во борбата против тероризмот и насилниот екстремизам се разви во еден цел концепт за интегративно управување со внатрешната безбедност во Западен Балкан. Со ова тероризмот и насилниот екстремизам беше инициран во прв столб во оваа Иницијатива, кон кој што се припоија уште два други: столб за борба против организиран криминал и столб за гранична безбедност“, појасни Спасовски.

„Денешната средба, односно состанокот на Управниот одбор на оваа Иницијатива имаше за цел донесување одлуки за натамошниот развој на самата Иницијатива, и директно проширување на составот на Групата за поддршка на ИИСГ со претставници од Западен Балкан. Воедно, одредени промени беа направени и во координцијата на Групата за поддршка. Во основа, ИИСГ има за цел на едно место да ги сублимира сите активности на Европската унија и на меѓународните и регионалните организации во регионот на Западен Балкан, притоа значително придонесувајќи кон координацијата на напорите и активностите во овој дел од Европа, но и избегнувајќи на тој начин, евентуално непотребно дуплирање на исти активности реализирани од меѓународна или регионална организација во овој регион“, потеницираше Спасовски во својата изјава за јавноста.