Над пет милиони заболени од COVID-19

Вкупниот број на заболени од коронавирусот COVID-19 ширум светот го надмина бројот од 5 милиони лица.

До денес, регистрирани се 5,004,216 заболени лица.

Најмногу заболени лица има во САД (1,571,018), Русија (308,705), Шпанија (278,803), Бразил (271,885), Британија (248,818)…

Најмногу смртни случаи има во САД (93,542), Британија (35,341), Италија (32,169), Франција (28,022), Шпанија (27,778)…

Најмногу излекувани има во САД (361,227), Шпанија (196,958), Германија (156,900), Италија (129,401), Турција (112,895)…