Наградени ученици од ОУ „Григор Прличев“ на Регионалниот натпревар по германски јазик

На ден 6.4.2019 година беше одржан регионалниот натпревар по германски јазик во ОУ “Кузман Јосифоски Питу“ во Кичево. На натпреварот учествува и ученици од ОУ Григор Прличев“,  Охрид, а ги освоија следните места:

VI одделение

Софија Ставрева II место ментор: Моника Герасимоска

VII одделение

Тоедора Трајческа III место ментор: Билјана Атанасовска
Јована Димоска III место ментор: Билјана Атанасовска
Јана Петанова III место ментор: Билјана Атанасовска

VIII одделение

Нина Стевоска I место ментор: Моника Герасимоска
Ивана Треневска III место ментор: Моника Герасимоска

This slideshow requires JavaScript.